20/2/15
Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις
με το 10 , 100 , 1000


Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με: 
·                     το 10 -->  συμπληρώνω σε αυτόν ένα μηδενικό
                 πχ: 23 x 10 = 230

·                     το 100 -->  συμπληρώνω σε αυτόν δύο μηδενικά
                 πχ: 23 x 100 = 2.300

·                     το 1.000 -->  συμπληρώνω σε αυτόν τρία μηδενικά
                 πχ: 23 x 1.000 = 23.000

Όταν διαιρώ έναν αριθμό με:
·                     το 10 -->  τον γράφω χωρίς ένα μηδενικό
                 πχ: 1.500 : 10 = 150

·                     το 100 -->  τον γράφω χωρίς δύο μηδενικά
                 πχ: 1.500 : 100 = 15

·                     το 1.000 -->  τον γράφω χωρίς τρία μηδενικά
                 πχ: 5.000 : 1.000 = 5

Δηλαδή:

Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό επί 10, 100, 1.000 συμπληρώνω στον αριθμό τα μηδενικά που έχει το 10, το 100 ή το 1.000 (δηλαδή ένα, δύο ή τρία).
    Όταν διαιρώ έναν αριθμό (διαιρετέο) διά 10, 100, 1.000 σβήνω από το διαιρετέο τόσα μηδενικά, όσα έχει ο διαιρέτης, δηλαδή ένα, δύο ή τρία.
Δεν ξεχνώ: ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ευχαριστούμε που σχολιάσατε !!